Tỷ giá Bitcoin-Tiền điện tử

by clix5

Toàn cảnh thị trường Crypto là Tỉ giá tiền mã hoá theo thời gian thực với chi tiết về giá theo đô la Mỹ. Page này cũng bao gồm tổng quan và xu hướng mua bán của các đồng tiền mã hoá hiện tại.

  • Tổng quan: Vốn hóa, tổng nguồn cung, khối lượng giao dịch 24h của các đồng coin
  • Hiệu suất: Hiệu suất theo tuần, 3 tháng, 6 tháng… để biến lợi suất của 1 đồng coin
  • Xu hướng: Cho biết giá trung bình SMA, giá hiện tại đang trung tính, quá mua hay quá bán của 1 đồng coin.

Với Page này bạn dễ dàng đánh giá một đồng coin và biết xu hướng giá của nó để đưa ra quyết định mua bán hay nắm giữ những đồng coin tiềm năng của bạn.

Overview Cryptocurrency (Tổng quan)

Cryptocurrency Market by TradingView

Performance Cryptocurrency (Hiệu suất)

Cryptocurrency Market by TradingView

Trend Cryptocurrency (xu hướng)

Cryptocurrency Market by TradingView