Phân tích on-chain Crypto

by Mark

Phần này ghi chú về phân tích on-chain dành cho team Bitcoininus, biểu đồ theo thời gian thực.

BITCOIN ON-CHAIN

Giao dịch trong mạng Bitcoin. Biểu đồ sử dụng đường trung bình động 7 ngày.

Giao dịch trong mạng Bitcoin theo tháng

Số lượng địa chỉ duy nhất đang hoạt động trong mạng với tư cách là người gửi hoặc người nhận. Chỉ những địa chỉ đã hoạt động trong các giao dịch thành công mới được tính. Biểu đồ sử dụng đường trung bình động 7 ngày.

Số lượng địa chỉ duy nhất xuất hiện lần đầu tiên trong giao dịch của đồng tiền gốc trong mạng. Biểu đồ sử dụng đường trung bình động 7 ngày.

Số lượng địa chỉ Hodl BTC

Phần trăm nguồn cung BTC đang hoạt động tính  theo  thâm  niên

Khối lượng giao dịch trên  chuỗi  là thước đo thông lượng kinh tế của BTC trên chuỗi khối Bitcoin. Số  liệu  đã  điều chỉnh nhằm loại bỏ các giao dịch spam, chẳng hạn như người dùng di chuyển BTC qua lại giữa các tài khoản của chính họ. Biểu đồ sử dụng đường trung bình động 7 ngày.

Khai thác hashrate là một số liệu bảo mật quan trọng. Càng có nhiều sức mạnh băm (tính toán) trong mạng, khả năng bảo mật và khả năng chống tấn công tổng thể của mạng càng cao. Mặc dù sức mạnh băm chính xác của Bitcoin không được biết, nhưng có thể ước tính nó từ số lượng khối được khai thác và độ khó khối hiện tại.

Tỉ lệ băm theo Pool đào BTC


THỢ ĐÀO COIN (MINERS)

Thợ đào Bitcoin

Các nhóm thợ đào khai thác thường nhận BTC sau khi đào, sau đó phân phối những tài sản này cho những người khai thác là thành viên của nhóm. Những người khai thác sau đó có thể gửi BTC đến các điểm đến khác, chẳng hạn như sàn giao dịch, nơi tài sản có thể được bán để trang trải chi phí khai thác. Các nhóm khai thác cũng có thể nhận tài sản từ các nguồn khác và nếu các tài sản này được gửi bởi các nhóm khai thác thì điểm đến của các tài sản này sẽ được ghi lại ở đây. Biểu đồ sử dụng đường trung bình động 7 ngày.

Thợ đào Ethereum

Tương tự như phần nội dung Bitcoin của thợ đào

Doanh thu của thợ đào

Doanh thu của thợ đào có tính đến phần thưởng lạm phát (trợ cấp khối) và phí giao dịch (Thợ đào được trả phần thưởng bằng chính đồng coin blockchain để tạo ra các khối hợp lệ và xử lý các giao dịch). Biểu đồ sử dụng đường trung bình động 7 ngày.


1.HỢP ĐỒNG GIAO NGAY(SPOT)

Khối lượng giao dịch giao ngay của các sàn giao dịch tiền điện tử. Số liệu của các sàn giao dịch lớn nhất với báo cáo đáng tin cậy theo phương pháp của TheBlock được mô tả ở đây và được cập nhật theo thời gian.

Khối lượng giao dịch giao ngay của các sàn giao dịch tiền điện tử có hỗ trợ fiat. 

Khối lượng giao dịch giao ngay: Thị phần giao ngay của Top các sàn giao dịch tiền điện tử chỉ mảng tiền điện tử.

Tổng khối lượng thị trường giao ngay cho BTC và ETH trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Bao gồm các sàn giao dịch lớn nhất với báo cáo đáng tin cậy, Biểu đồ sử dụng đường trung bình động 7 ngày.

Khối lượng giao dịch giao ngay: Thị phần giao ngay của các sàn giao dịch tiền điện tử có hỗ trợ tiền pháp định (fiat).

Dòng tiền vào sàn giao dịch

Dòng tiền vào các sàn giao dịch biến động theo những thay đổi trong tâm lý thị trường. Ví dụ, dòng tiền vào tăng cho thấy áp lực bán trên thị trường gia tăng.

  • Dòng tiền stablecoin USDT vào tăng: Crypto tăng giá
  • Dòng tiền Crypto (BTC/ETH) vào tăng: Crypto giảm giá

Dòng USDT trên sàn trung bình 7D

Tài sản USDT được lưu trữ trên các sàn giao dịch tăng lên nếu nhiều người tham gia thị trường muốn bán hơn là mua USDT (tức đưa USDT vào sàn để mua Crypto). Biểu đồ sử dụng đường trung bình động 7 ngày.


HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI (FUTURES)

A.BITCOIN

Tổng lãi suất mở của hợp đồng tương lai Bitcoin trên các sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó lãi suất mở được tính bằng giá trị danh nghĩa ước tính của tất cả các vị trí hợp đồng tương lai mở hoặc tổng giá trị đô la của hợp đồng chưa thanh toán BTC được chỉ định

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, tính theo đô la, trên các sàn giao dịch tiền điện tử

Tỉ lệ Long/Short của BTC trên sàn Binance trong 30 ngày qua

Thanh lý hàng ngày trên các sàn giao dịch tương lai BTC. Bao gồm Binance, BitMEX, Bybit, Deribit, FTX, Huobi, OKEx và Bitfinex. Trên biểu đồ này, bắt đầu ngày là 4 giờ chiều theo giờ UTC.

Thanh lý hàng ngày các vị thế mua tương lai trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Bao gồm Binance, BitMEX, Bybit, FTX, Huobi, OKEx. Trên biểu đồ này, bắt đầu ngày là 4 giờ chiều theo giờ UTC.

Thanh lý hàng ngày các vị thế bán hợp đồng tương lai trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Bao gồm Binance, BitMEX, Bybit, FTX, Huobi, OKEx. Trên biểu đồ này, bắt đầu ngày là 4 giờ chiều theo giờ UTC.

B.ETHEREUM

Tổng lãi suất mở của hợp đồng tương lai Ethereum trên các sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó lãi suất mở được tính bằng giá trị danh nghĩa ước tính của tất cả các vị trí hợp đồng tương lai mở hoặc tổng giá trị đô la của hợp đồng chưa thanh toán ETH được chỉ định.

Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum, tính theo đô la, trên các sàn giao dịch tiền điện tử


HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN (OPTIONS)

 Lãi suất mở (OI) trên các sàn giao dịch tiền điện tử được tính bằng giá trị danh nghĩa ước tính của tất cả các vị thế mở(chưa đóng) hoặc tổng giá trị đô la của hợp đồng BTC chưa thanh toán. Số liệu bao gồm các sàn giao dịch lớn nhất với báo cáo đáng tin cậy về số liệu khối lượng trao đổi. Đọc thêm Khái niệm Lãi suất mở tại đây

Khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin, tính theo đô la, trên các sàn giao dịch tiền điện tử

Tỷ lệ quyền chọn Bitcoin mở ra trên các sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó lãi suất mở được tính bằng giá trị danh nghĩa ước tính của tất cả các vị trí quyền chọn mở hoặc tổng giá trị đô la của hợp đồng chưa thanh toán BTC được chỉ định.

Khối lượng giao dịch quyền chọn Ethereum, tính theo đô la, trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tỷ lệ quyền chọn Ethereum mở ra trên các sàn giao dịch tiền điện tử, trong đó lãi suất mở được tính bằng giá trị danh nghĩa ước tính của tất cả các vị trí quyền chọn mở hoặc tổng giá trị đô la của hợp đồng chưa thanh toán ETH được chỉ định.

Tỷ lệ Put/Call cho các tùy chọn BTC và ETH trên Deribit


NHÀ GIÀU CRYPTO

Thị phần ông lớn

Nắm giữ BTC và giá mua vào của MicroStrategy 

Khối lượng và lợi nhuận gộp từ BTC của Square

GrayScale và các chỉ số

Bitcoin

Etherreum