Category:

Funding

Tin tức cập nhật gây quỹ, huy động vốn từ các tổ chức VCs và các chiến dịch token sale huy động vốn cộng đồng trong lãnh vực Blockchain và Fintech. Xem biểu đồ thống kê tại đây