Danh mục đầu tư Crypto

by Mark

Danh mục Crypto là danh sách những dự án blockchain tiềm năng mà đội ngũ Bitcoininus theo dõi và đầu tư. Những dự án này có thể đầu tư Hodl từ 3 tháng trở lên tuỳ theo tình hình của dự án và biến động của thị trường tiền điện tử. Dự án được lựa chọn đầu tư theo nguyên tắc CANSLIM và theo Quỹ Pantera Hoa Kỳ.

Tra cứu lợi nhuận Danh mục theo thời gian thực tại đây

Tin tức giao dịch đầu tư Bitcoin và dự án blockchain
Bitcoininus là trang tin tức phân tích giao dịch tiền điện tử và chia sẻ cơ hội đầu tư các dự án khởi nghiệp blockchain qua hình thức ICO, IEO, IDO và STO.