Cầu chuyển tài sản chéo chuỗi (Crypto Bridges)

by Mark

Cầu chuyển tài sản chéo chuỗi những site bắc cầu và hoán đổi tài sản trên các chuỗi blockchain khác nhau . Những cây cầu này được đánh giá uy tín và an toàn. Tuy nhiên khi sử dụng nên cẩn trọng chuyển từ một ít tài sản thử nghiệm trước khi sử dụng cầu, liên hệ bộ phận của cầu chéo chuỗi để được hỗ trợ thêm.

Cập nhật tháng 05/2023