Category:

Near

NEAR là một blockchain công khai được chia nhỏ, thân thiện với nhà phát triển, bằng chứng cổ phần, được xây dựng bởi một nhóm đẳng cấp thế giới đã xây dựng một số cơ sở dữ liệu phân đoạn duy nhất trên thế giới trên quy mô lớn.
NEAR là một nền tảng phát triển phi tập trung sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS) và cuối cùng sẽ có cấu trúc phân đoạn để mở rộng thông lượng giao dịch. Sơ đồ tạo khối của nó được gọi là Doomslug và thiết kế sharding được đề xuất của nó được đặt tên là Nightshade. Các công nghệ này sẽ kết hợp với nhau để mở rộng mạng lưới và giảm thiểu tắc nghẽn.

  • 1
  • 2