Category:

Flow

Flow của Dapper Labs (Công ty đã tạo ra CryptoKitties) là một mạng lưới blockchain nhằm mục đích nhanh chóng, an toàn và thân thiện với nhà phát triển.
Ý tưởng về một blockchain nhắm mục tiêu trò chơi và mạng xã hội mới được hình thành sau khi Ethereum đối mặt với các vấn đề lớn về khả năng mở rộng như đã thấy với phí giao dịch cao trong thời kỳ cường điệu CryptoKitties. Nhóm Flow đã suy luận rằng các phân đoạn và sidechains không phải là giải pháp lâu dài cho các ứng dụng cố gắng đạt được hiệu suất.
Các nhà đầu tư bao gồm những người ủng hộ lớn như Andreessen Horowitz, Warner Music Group, Union Square Ventures, Digital Currency Group, v.v.
Mã thông báo FLOW là đơn vị tiền tệ riêng của mạng. Tất cả các ứng dụng và giao dịch mạng trong chuỗi khối sẽ yêu cầu tiền tệ FLOW. Mã thông báo cũng được sử dụng bởi người xác nhận, nhà phát triển và người dùng để tham gia vào mạng FLOW và kiếm phần thưởng. Nó cũng được sử dụng để trả phí và tham gia vào quản trị giao thức trong tương lai.