Category:

Ethereum

Ethereum là một nền tảng mã nguồn mở toàn cầu dành cho các ứng dụng phi tập trung. Nói cách khác, tầm nhìn là tạo ra một máy tính thế giới mà bất kỳ ai cũng có thể xây dựng các ứng dụng theo cách phi tập trung; trong khi tất cả các trạng thái và dữ liệu đều được phân phối và có thể truy cập công khai. Ethereum hỗ trợ các hợp đồng thông minh trong đó các nhà phát triển có thể viết mã để lập trình giá trị kỹ thuật số. Ví dụ về các ứng dụng phi tập trung ( dapps ) được xây dựng trên Ethereum bao gồm mã thông báo, mã thông báo không thể thay thế , ứng dụng tài chính phi tập trung, giao thức cho vay, trao đổi phi tập trung, v.v.