Category:

Cardano

Cardano là một nền tảng phi tập trung sẽ cho phép chuyển giao giá trị có thể lập trình phức tạp theo cách an toàn và có thể mở rộng. Đây là một trong những blockchain đầu tiên được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Haskell bảo mật cao. Cardano đang phát triển một nền tảng hợp đồng thông minh nhằm tìm cách cung cấp các tính năng nâng cao hơn bất kỳ giao thức nào được phát triển trước đó. Đây là nền tảng blockchain đầu tiên phát triển từ triết lý khoa học và cách tiếp cận dựa trên nghiên cứu. Nhóm phát triển bao gồm một tập thể lớn các kỹ sư và nhà nghiên cứu chuyên gia trên toàn cầu.