Category:

Avalanche

Avalanche là nền tảng hợp đồng thông minh nhanh nhất trong ngành công nghiệp blockchain, được đo lường bằng thời gian đến cuối cùng và có nhiều trình xác thực nhất đảm bảo hoạt động của bất kỳ giao thức bằng chứng cổ phần nào. Avalanche rất nhanh, chi phí thấp và xanh. Bất kỳ ứng dụng hỗ trợ hợp đồng thông minh nào cũng có thể vượt trội hơn đối thủ cạnh tranh của nó trên Avalanche.
Avalanche ra mắt trên mainnet, ngày 21 tháng 9 năm 2020. Kể từ đó, nền tảng này đã phát triển để đảm bảo hơn 100 dự án riêng lẻ, hơn 1,4 triệu đô la AVAX bị đốt (giảm nguồn cung), hơn 950 trình xác thực tạo khối riêng lẻ và hơn 500 nghìn thành viên cộng đồng xung quanh quả địa cầu.