Như trang web lưu ý, tổng số giá trị được tính theo giờ bằng cách lấy tổng số dư Ether (ETH) và ERC-20 được giữ trong các hợp đồng thông minh DeFi và nhân các số dư này với giá giao ngay của chúng bằng USD.

Như Cointelegraph đã báo cáo vào mùa thu năm ngoái, trong khi biểu đồ giá trị đồng đô la của các tài sản kỹ thuật số bị khóa trong DeFi cho thấy một số mối tương quan với giá của Ether, nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào nó.

Sau khi giá Ether giảm vào tháng 7 năm 2019, giá trị tài sản bị khóa trong các ứng dụng DeFi đã tiếp tục tăng trưởng ngay cả khi giá của altcoin tiếp tục giảm mạnh. Trong một khoảng thời gian ngắn, mối tương quan này còn chặt chẽ hơn.

Tham khảo Cointelegraph