Dịch vụ doanh thu nội bộ Hoa Kỳ (IRS) đã bắt đầu gửi thư được gọi là thư giáo dục hồi tuần trước, tới những người nộp thuế sở hữu tiền điện tử, khuyên họ nên hoàn trả bất kỳ khoản thuế nào họ có thể nợ hoặc nộp tờ khai thuế được sửa đổi liên quan đến việc nắm giữ tiền điện tử.

IRS đã bắt đầu gửi thư cho hơn 10.000 nhà đầu tư tiền điện tử của Mỹ, yêu cầu họ báo cáo việc nắm giữ tiền điện tử và nộp thuế đúng cách. IRS nói rằng tên của những người nộp thuế này “có được thông qua các nỗ lực tuân thủ IRS khác nhau đang diễn ra.”

Có ba biến thể của thư giáo dục (6173, 6174 và 6174-A), tất cả đều được cho là giúp người nộp thuế hiểu về nghĩa vụ nộp thuế và cách sửa lỗi trong quá khứ.

Thư 6174 và 6174-A là thư không cần hành động, có nghĩa là nếu tất cả các nghĩa vụ đã được đáp ứng, thì không cần phải trả lời. Người nộp thuế có thể nhận được những bức thư này mặc dù đã tuân thủ đầy đủ. Ngược lại, thư 6173, cáo buộc sự không tuân thủ và yêu cầu hành động. Nếu không, tài khoản thuế sẽ được IRS kiểm tra. Thư 6173, có thể nhìn thấy bên dưới.

Vào tháng 5, đã có báo cáo rằng IRS bắt đầu thực hiện hướng dẫn mới về tiền điện tử, nỗ lực đầu tiên kể từ năm 2014. Một số tổ chức và những người ủng hộ ngành công nghiệp đã kêu gọi cơ quan này trong những năm qua, để cập nhật hướng dẫn của mình sau quyết định xử lý tiền điện tử như một dạng tài sản vô hình cho mục đích thuế.

Nguồn Coindesk/TheBlock


Đầu tư vào tiền mã hoá tiềm năng rất lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Chúng tôi khuyến nghị bạn tìm hiểu thật kỹ và có tư vấn từ chuyên gia trong lãnh vực bạn có ý định đầu tư. Tất cả các thông tin chúng tôi cung cấp ở đây không phải là tư vấn khuyến khích bạn đầu tư hay bảo đảm sự đầu tư thành công .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here